Mål

10-årsmål SB&K Nedre Norr

1. Det vi har pratat om ska vara genomfört ska flyta. 

2. Tävlingsverksamhet. Gärna gemensamt. Att nationella och gärna internationella tävlingar hålls i distriktet i 3 av våra idrotter varje år.

3. 50 klubbar och minst 3000 aktiva i distriktet 

4. Minst 3 regelbundna distriktsmästerskap i distriktets idrotter per år.

5. Få acceptans för våra idrotter i övriga samhället.

5-årsmål SB&K Nedre Norr

 1. För föreningar skapa meningsfulla gemensamma utbildningar/seminarier. Regelbundna utbytesträffar där föreningar kan nätverka och utbyta erfarenheter.
 2. Utbildning för unga ledare. Krav att föreningarna ska ta ansvar (motkrav) för att få delta i utbildningar (ex. gå ledarutbildningar)
 3. Alla föreningar ska ha minst 1 ledare på 15 aktiva.
 4. Få ungdomar att stanna i kampsportsvärlden.

3-årsmål SB&K Nedre Norr

 1. En levande hemsida
 2. Fungerande Facebook
 3. Att undersöka för framtida behov för föreningar vad gäller seminarier och utbildningar.
 4. Undersöka intresset och möjligheterna för bred tävlingsverksamhet (för flera olika sporter under samma tak)
 5. Stötta utvecklingen genom att sponsra lägerverksamhet (större läger, bredare läger där olika sporter visar vad de håller på med). Trycka mer på detta. Informera om detta.
 6. Ökad medvetenhet bland medlemmarna om att SB&K Nedre Norr finns och vad de kan få hjälp och stöd med. Vad de kan ha för nytta av SDF:et.

1-årsmål SB&K Nedre Norr

 1. Vi ledamöter besöker 3 klubbar var 2018. Vad ska vi ta upp med klubbarna när vi besöker dem:
 • Vilka organisationsbehov har de?
 • Ledarutvecklingsbehov?
 • Behov av och vid läger, tävlingar och seminarier?
 • Vilken stöttning behöver de för att kunna vara under samma tak?
 • Rekrytering (marknadsföring)
 • Materielbehov?
 • Utbildningsbehov?
 • Finansiering
 • Föreningskunnande?
 • Leta kompetenser som kan hjälpa till i distriktets verksamhet.

    Papper med 10 viktigaste sakerna att ta upp med dem och ställ frågor.