Om Distriktet

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr, som består av Jämtland och Västernorrlands Län (Z och Y, orange färg), är ett utav sju distrikt inom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Nedan ses distrikten färgkodade efter de län som ingår.

Karta över distrikten i SB&K

Bilden är licensierad från Wikimedia Commons. Den har redigerats.

Distrikt Övre Norr
Norrbottens län (BD)
Västerbottens län (AC)
Distrikt Nedre Norr
Jämtlands län (Z)
Västernorrlands län (Y)
Distrikt Mellan
Dalarnas län (W)
Gävleborgs län (X)
Värmlands län (S)
Örebro län (T)
Västmanlands län (U)
Uppsala län (C)
Södermanlands län (D)
Distrikt Stockholm/Gotland
Stockholms län (AB)
Gotlands län (I)
Distrikt Väst
Västra Götalands län (O)
Hallands län (N)
Distrikt Öst
Östergötlands län (E)
Jönköpings län (F)
Kalmar län (H)
Kronobergs län (G)
Blekinge län (K)
Distrikt Skåne
Skåne län (M)