Vision 2027

Distrikt i ständig utveckling med god kommunikation för föreningarnas väl.

Alla föreningar känner till distriktet och dess verksamhet. Distriktet har minst 50 klubbar och en ökning av antalet medlemmar till 3000 medlemmar i distriktet. Distriktets klubbar har 1 ledare på 15 aktiva. Det pågår regelbundna distriktsmästerskap minst 3 av våra idrotter.

En blomstrande barn- och ungdomsverksamhet. Samtliga träffas varje år för att utbyta erfarenheter. Vi har fått en acceptans för våra idrotter.

Övergripande mål vision 2027

Ungdomssatsning

Tävlingsverksamhet

Ledarutveckling/Utbildning

Föreningsutveckling