Pengar till idrottsföreningen

Det finns många sätt att få in pengar (finansiering) för att täcka en idrottsförenings kostnader. På denna sida kommer vi att samla länkar till olika ställen där ni kan få mer tips samt kan ansöka om bidrag och andra ekonomiska stöd.

Bidrag: Från stat, kommun (kommunalt LOK-stöd mm), regionen, Riksidrottsförbundet (statligt LOK-stöd mm), Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, SB&K Nedre Norr m.fl.

Fundraising

Verksamhetsavgifter

Sponsring

Försäljning

Gåvor

Fonder: Arvsfonden mm.

Anordna egna tävlingar, uppvisningar mm med försäljning, tävlingsavgifter mm.

Tänk både lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt när det gäller att finna finansieringsvägar.