Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norrs styrelse kallar till SDF-förbundsstämma 2021.

    Östersund 2021-01-18

Idrottsföreningar inom

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr

Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland

Kallelse till

Förbundsstämma

Lördag den 20 Februari 2021.

Härmed kallas ni till digital förbundsstämma för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr.Under rådande omständigheter och regler samt som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset genomförs 2021 års förbundsstämma digitalt via Easymeet.

Fullmaktsgranskning sker digitalt

Registreringen sker via ett formulär för förbundsstämman. Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.

Föranmälan och registrering för fullmaktsgranskning 1-14 Februari

Förening som vill närvara med ombud vid SB&K Nedre Norr:s förbundsstämma behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Ombud har rösträtt på mötet. Registreringen sker via ett formulär. 

Länk till registrering av ombud kommer i separat mail.

Datum: Lördag den  20:e Februari.

Plats: Via Easy Meet Online

Förbundsstämman börjar: 13.00.

​För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive SB&K senast den 31 januari innevarande verksamhetsår erlägga av specialdistriktsförbundsstämma respektive SB&K förbundsstämma fastställda avgifter, samt till SB&K och RF insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. ​För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 januari under innevarande verksamhetsår. Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100­tal, senast den 31 januari innevarande verksamhetsår redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster. ​Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie distriktsförbundsstyrelseledamot (SDF:et) får inte vara ombud.

Läs mer i SDF-förbundets stadgar:

https://drive.google.com/file/d/1g9x3frzngD4kh5GN0ziDz2L3TrszvCL8/view?usp=sharing

Motioner

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall skriftligen ha inkommit till Förbundet stadgenligt enast den 15 Januari. Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet i tid. Rätt att motionera har distriktsförbundsstyrelse samt förening i Förbundet. Kom ihåg att ni  varje år kan skicka in motioner under hela året.

Utmärkelser

Vill även påminna Er om möjligheten att hedra våra ledare med Idrottsförbundets utmärkelser eller andra gåvor och utmärkelser vid stämman. Ansökan om utmärkelser skall vara oss senast tillhanda 7 Februari 2021.

Handlingar och möteslänk

Handlingar (preliminär röstlängd, dagordning, propositioner, förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse mm) för förbundsstämman läggs stadgeenligt ut på hemsidan https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/ samt bifogas per mail senast 14 dagar innan förbundstämman. 

Länk för att kunna deltaga i mötet kommer att sändas i samband med möteshandlingar skickas ut. Eventuellt i separat mail beroende på vilket som är lämpligast.

Praktisk information och tips inför den digitala förbundsstämman

https://www.rf.se/bidragochstod/it-tjanster/digitalaarsmoten/Praktiskinfotilldigsomdelegat/

Övrigt

Frågor besvaras på info@kampidrottnedrenorr.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Svenska Budo- och Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr

2015 års Distriktsförbundsstämma SB&K Nedre Norr

slide-20-728

Idrottsföreningar i Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland

Kallelse till Förbundsstämma

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr

Söndag den 22 Februari 2015.

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norrs förbundsstämma äger rum Söndag den 22 Februari, Idrottens Hus (Nordichallen), Johannesdalsvägen 121, 856 34 Sundsvall.
Fika serveras 12-13. Årsstämma börjar 13.00.
Ombud får representera endast en förening och inte ha mer än en röst samt får ej vara ledamot av styrelsen för specialdistriktsförbundet.

Anmälan
Vill ni ha fika sker anmälan senast 20 Februari via mail info@kampidrottnedrenorr.se eller martin.hultgren@kampidrottnedrenorr.se

Mvh

Styrelsen

 

 

SM-bidrag på förslag från styrelsen.

Arbetshelg styrelsen SB&K Nedre NOrr 20141108

I helgen har styrelsen för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr haft arbetshelg i Söråker, Sundsvall. Under helgen har det arbetats med budget och planering för 2015 år verksamhet i vårt distrikt (innefattar Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad).

Under helgen har bland annat datum för SB&K tränarutbildning steg 1 och 2. Steg 2 kommer att ske 17-19 April i Sundsvall och steg 1 29-30 Augusti i Östersund. Mer information om utbildningarna kommer och det går att finna information om utbildningarna på www.budokampsport.se i dokumentdelen.

Läs mer

Distriktsförbundsutvecklingshelg 8-9 November

Observera att dessa härliga kampsportare ej är styrelseledamöter.  ;)

 

I helgen 8-9 November kommer distriktsförbundets styrelse att stöta och blöta idéer inför 2015 års verksamhet. Bland annat kommer förslag till  budget och verksamhetsplan för 2015 att tas fram.

Har ni några idéer på vad distriktsförbundet kan hjälpa just din klubb eller alla klubbar mes så sänd ett mail till info@kampidrottnedrenorr.se

Må bäst!

Styrelsen

Hej kära SB&K Distrikt Nedre Norr!

Vad behöver vi som aktiva, tävlande, medlemmar eller våra idrottsföreningar hjälp och stöd med?

Vad kan vi föreningar hjälpa varandra med? Vad kan vi göra tillsammans som vi inte klarar var och en ensamma? Vad kan vi få för styrkor och synergieffekter av samarbeten?

Vårt distrikts sida är ett samarbete och ska bli ett nav och ett stödverktyg för alla idrottsföreningar vårt distrikt. Några av ledorden för sidan ska vara funktionalitet, enkelhet och stöd. Ett ställe där vi kan hitta hjälp för föreningsmedlemmar och medlemsföreningar.

Visionen och målet är ett än mer levande distrikt med klubbar och idrotter som frodas och håller på både kort och lång sikt.

Läs mer