Hej SB&K Distrikt Nedre Norr!

Nu är vi äntligen på gång på allvar. Här kommer det att uppdateras och hända grejer under ett par veckor framöver. Vi hoppas på ett mer aktivt och bättre samarbete klubbar sinsemellan när denna sida är färdig.

Om ni har några frågor kontakta oss på webb@kampidrottnedrenorr.se.

Kommentera